Verenigingsmanagement - ondersteuning van de vereniging

Waar nodig ondersteunt de Verenigingsmanager de vereniging. Kijk voor meer informatie op www.deverenigingsmanager.nl

Ondersteunende werkzaamheden:

  • Verenigingsmanagement | Secretariaat

  • Bestuursondersteuning en verslaglegging

  • Social media en nieuwsbrief

  • Financiële administratie

  • Facturatie en debiteurenbeheer

  • Ledenadministratie
  • Projectmanagement 

  • Organisatie algemene ledenvergadering 
  • Organisatie van cursussen | vakdagen | evenementen en congressen
  • Advisering | herinrichting of opzetten van een bedrijfssecretariaat