Q2 2024 - Coachingstrajecten Goed Verenigingsbestuur

Informatie

Coaching en trainingen voor elk bestuurslid op maat! We houden het kleinschalig,  met een groepje van 4 tot 6 bestuursleden. Vragen die binnen de vereniging spelen komen aan bod en natuurlijk inspiratie opdoen en netwerken! 

Volg deze coaching en  inspiratiesessie met het gehele bestuur of alleen. 

Kosten op aanvraag.

Programma 

  • Bestuurssamenstelling | bestuursreglement | rechten en plichten
  • Taakomschrijving en invulling bestuursleden
  • Persoonlijkheden en balans binnen het bestuur
  • WBTR-goed besturen (vanaf 1 juli 2021 is deze nieuwe wet verplicht)
  • Inrichting bestuursmodel binnen de vereniging
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement | Algemene Ledenvergadering
  • Relatie bestuur | leden en toezicht
  • Retentiebeleid | vrijwilligers | betaalde krachten
  • Verenigingsmanagement

Waar / Duur / Kosten 

Deze bijeenkomst is op locatie van uw vereniging of het kantoor van Goed Verenigingsbestuur in Gendt (tussen Arnhem en Nijmegen)  

Aanvang in overleg