Handen ineen voor gezonde (sport)verenigingen in Midden-Drenthe. 'Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!’

,,Dit is een goed stel hoor,'' aldus Theo Reitsma toen het Nederlands elftal in 1988 het EK met winst afsloot. Dirk Otten ondersteunt namens Gezond in Midden-Drenthe de werkgroep ‘vereniging 2.0’. Otten is net zo trots als Reitsma destijds op ‘zijn’ werkgroep: ,,Het enthousiasme werkt aanstekelijk!' '

 

Deze werkgroep bestaat uit zeven voorzitters van zeven sportverenigingen uit Midden-Drenthe: Roel Seele (Witteveense Boys), Henk Weggen (Vitesse), Leon Vries (vv Beilen), Johan van Sleen (Fama), Johan Boer (FIT Boys), Wouter Sipma (Hijken DTC), Remko Pars (TV Smalhorst). Zij krijgen ondersteuning van Dirk Otten en Ilse Koekoek namens Gezond in Midden-Drenthe.

‘Samen sterker’

‘Samen sta je sterker’, met dat idee ging deze groep enthousiaste voorzitters met elkaar in gesprek. Dat gebeurde naar aanleiding van het onlangs afgesloten Sportakkoord. De toekomst van de vereniging was de aanleiding. ,,Dit onderwerp vonden ze zo belangrijk dat deze werkgroep snel gevormd was,'' aldus Ilse Koekoek. En dat blijkt, de mannen vinden elkaar moeiteloos in hun ideeën, maar ook zorgen.

De werkgroepleden willen in gesprek met andere verenigingen, met als doel draagvlak te creëren. Een aanzienlijk deel van de actieve clubs wordt door de leden van de werkgroep benaderd, maar ook kunnen verenigingen de werkgroep zelf benaderen. Met als doel wensen en ambities duidelijk te krijgen en die te vertalen naar concrete acties.

Henk Weggen: ,,De bedoeling van deze werkgroep is om te praten over sportvereniging 2.0.'' Maar hoe ziet die vereniging 2.0 eruit? Dat kan per club verschillend zijn, zo erkennen de mannen, maar dat is niet erg.

Overlappingen

Er zijn echter ook overlappingen. Johan van Sleen: ,,Een voorbeeld is de vertrouwenscontactpersoon. Waarom zou elke vereniging die moeten hebben, terwijl deze vrijwilliger wellicht best gedeeld kan worden met andere clubs.'' Leon Vries vult aan: ,,Maar dat zou ook kunnen gelden voor een penningmeester, alhoewel dat een wat complexere materie is.'' Roel Seele: ,,De grote vraag is dus: waar heb je als club behoefte aan?''

De werkgroep wil graag dat de gemeente in de toekomst een faciliterende rol oppakt, maar dan moet wel duidelijk zijn waar behoefte aan is. Dat probeert deze werkgroep de komende maanden boven tafel te krijgen.

Johan van Sleen:,,Een sportvereniging is meer dan alleen het spelletje. Je doet het met elkaar.'' Alhoewel iedereen het met deze stelling eens is, weet de werkgroep ook dat het overgrote deel van de leden hun sport ‘alleen’ consumeert.

Maar daarmee draait een vereniging niet. Er moet een bestuur zijn, de financiën moeten op orde, vrijwilligers komen in actie en pas dan kunnen leden sporten.

Inmiddels heeft Johan van Sleen al meerdere gesprekken achter de rug met ‘collega’ sportclubs: ,,Wat verwacht je van ons? Waar is behoefte aan en wat heb je ons te bieden? Zomaar wat vragen die aan de orde komen.''

Handen ineen

De handen ineen dus en zoek, waar het kan, samenwerking. Een voorbeeld is de wekelijkse strijd om scheidsrechters. Of de wekelijkse maaibeurt van het gras. Ilse Koekoek is duidelijk: ,,Zoals het was bij de vereniging, is het lastig om in stand te houden.''

Midden-Drenthe heeft om en nabij 100 sportclubs, een aanzienlijk deel wordt dus actief door één van de zeven kartrekkers benaderd. Indien belangstelling wordt door hen een presentatie verzorgd. Op basis van vrijwilligheid, zo benadrukt Leon Vries: ,,We gaan niet aan een dood paard trekken.''

De bedoeling is om uiteindelijk met thema’s aan de slag te gaan waar mensen behoefte aan hebben. Leon Vries: ,,Morgen hebben we nog geen probleem. Desondanks zie ik persoonlijk de noodzaak om als vereniging met elkaar te verenigen.'' Waarop Ilse Koekoek besluit met de woorden: ,,We willen de sport in Midden-Drenthe goed wegzetten in de toekomst.''

Wie in contact wil komen met de werkgroep kan mailen naar sportvereniging2.0@gmail.com

Met de slogan ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!’ hopen de leden van de werkgroep een breed draagvlak te creëren.

 

Bron: Dagblad van het Noorden

Foto: Marjan Zinger