Aantal verenigingen groeit (weer)

Ondanks maatschappelijke veranderingen zoals internet, social media en recent de COVID-19 pandemie, blijft het aantal verenigingen groeien. Daar waar we tijdens de COVID-19 nog uitgingen van een daling tot ca. 36.000, is het aantal verenigingen in Q4 van 2022 gestegen tot bijna 42.000. Zo moet het aantal clubs zoals vermeld op onze thuispagina regelmatig bijgesteld worden. 

Het effect van corona naar individualisering lijkt hiermee minder aan de orde te zijn en blijken we weer meer te willen verenigen, met name in de sportbranche zie je opleving. Hoe is dat te verklaren of is een verklaring hiervoor wel zinvol? Allereerst hebben verenigingen die fysieke deelname aan gezamenlijke events het heel moeilijk gehad tijdens de lock-downs. Als fysiek ontmoeten niet mogelijk is en online is geen acceptabel alternatief, krijg je het als club heel moeilijk. Ledenafname is hierbij regel van de dag waarna de dalende inkomsten een oorzaak was van het opheffen van de club, alleen clubs met voldoende vlees op de botten konden die periode overleven. 

Gelukkig kunnen we weer vooruit kijken en zien we een toename van verenigingen en deelnemende leden. Ook het aantal actieve bestuursleden neemt hierdoor toe, waarbij er een groot aantal hiervan te weinig of onvoldoende kennis van zaken hebben. Besturen met kundige bestuurders zie je ook vaak terug bij de corona overlevers, wat een indicatie is voor het nut van goed besturen. 

Zet je dit als bestuurder aan het denken, laat het ons weten. Een keertje sparren over goed besturen kan nooit kwaad.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.