Sportverenigingen onder grote druk

Stijgende prijzen nekken sportclubs, amateurverenigingen vrezen einde bestaan

Bestuurders van Nederlandse sportverenigingen vrezen voor de toekomst van hun club, dat schrijft dagblad Trouw. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de bevraagden denkt dat zijn of haar club niet zal overleven. Volgens het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) zal binnen vijf jaar de helft van alle 22.600 amateurverenigingen in ernstige problemen verkeren.

(bron: WNL.tv)

 

https://wnl.tv/2023/03/31/stijgende-prijzen-nekken-sportclubs-amateurverenigingen-vrezen-einde-bestaan/